جست و جو مقالات

دسته بندی

روش های بهره گیری بهینه از سیستم روشنائی عمومی در توزیع

یکی از کاربرد های سهم برق در جوامع تامین روشنایی عمومی بوده... read more

Post

تحلیلی بر پدیده خطای داخلی در تابلو های فلزی تمام بسته در شبکه های توزیع نیرو

بر اثر خطا در داخل تابلو فلزی تمام بسته ممکن است قوس ایجاد گردد […]

read more

Post

اثرات عدم تعادل بار در شبکه های توزیع

همانطوریکه مستحضر هستید هدف از تولید و انتقال و توزیع انرژی الکتریکی سرویس دادن […]

read more

Post

روش های بهینه برق رسانی به مناطق روستایی کوهستانی ومناطق سنگین

مقاله حاضر که در رابطه با برق رسانی به مناطق روستایی کوهستانی و دارای […]

read more

Post

روش کم هزینه کردن شبکه روشنایی معابر

طبق روش متداول جهت تامین برق چراغ های خیابانی در یک شبکه معابر در […]

read more

Post

شیوه های مناسب برقرسانی برروستاها

جمعیت روستایی ایران بر اساس آمار حاصله از آخرین سر شماری کشور در حدود […]

read more

Post

معرفی روش سیکلی خطی در پیش بینی پیک بار سالیانه و کاربرد آن در پیش بینی بار شرکت های برق منطقه ای

آگاهی از نیاز های آینده در صنعت حساس برق میتواند نقش ارزنده ای در […]

read more

Post

شیوه های بررسی مصرف انرژی در صنایع

پایه و اساس مدیریت انرژی در صنایع بر بررسی مصرف انرژی استوار است افزایش […]

read more

Post

تخصیص انرژی یا قدرت تولید شده به بخش های مختلف اقتصادی

امروزه برنامه ریزی انرژی و برق بدون توجه به ساختار اقتصادی منطقه مورد نظر […]

read more

Post

اتصال زمین در شبکه های توزیع فشار ضعیف

موضوع اتصال زمین دز سیستم های توزیع برق از مسائلی است که متاسفانه یا […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads