جست و جو مقالات

دسته بندی

روش سريع يافتن محل پس تهاي كليدي فشار متوسط جهت نصب RTU

تجهيزات سوئيچينگ در شبكه هاي توزيع اتوماسيون شده نقش اساسي... read more

Post

ارائه يک روش خطي جديد جهت تخمين حالت سيستمهاي توزيع

باتوجه به توسعه روز افزون اتوماسـيون سيـستمهـاي توزيع، تخمين حالت سيـستمهـاي توزيـع بـه عنـوان […]

read more

Post

بررسي اتوماسيون فيدرهاي توزيع و تاثير آن در افزايش قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع

با ورود کامپيوترها و ديگر تجهيزات الکترونيکي به عرصه سيستم هاي قدرت انتظارات مصرف […]

read more

Post
Post

ارزيابي پروتكل IEC-61850 در فرآيند بهينه سازي توزيع برق

در س يستم هاي توزيع برق، اتر نت ، IPو IEC-61850 به عنوان حلقه […]

read more

Post

انتخاب پروتكل ارتباطي مناسب جهت اتوماسيون شبكه هاي توزيع ايران

اين مقاله به بررسي پروتكلهاي مطرح براي سيستمهاي اتوماسيون شبكه هاي توزيع برق كه […]

read more

Post

واكاوی امنيت شبكه های هوشمند در ايران

اتوماسيون پستهاي پيشرفته ديجيتال از تكنولوژيهاي در دسترس مانند سيستم عامل ويندوز يا ،UNIXشبكههاي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads