جست و جو مقالات

دسته بندی

طراحی و ساخت کارتخوان غیر تماسی بر پایه استاندارد Mifare

مقاله پس از مروری بر تاریخچه به معرفی ساختار کلی کارت و کارتخوان... read more

Post

طراحی و ساخت کارتخوان غیر تماسی بر پایه استاندارد MIFARE

مقاله پس از مروری بر تاریخچه به معرفی ساختار کلی کارت و کارتخوان هوشمند […]

read more

Post

طراحی و ساخت کارتخوان غیر تماسی بر پایه استاندارد Mifare

مقاله پس از مروري بر تاريخچه ، به معرفي ساختار كلي كارت و كارتخوان […]

read more

Post

ارائة يك آلگوريتم با خطاي كم جهت محاسبة سطح مقطع راداري هواپيما

در اين مقاله نحوة محاسـبه سـطح مقطـع راداري 1و يـك آلگـوريتم ابـداعي در بانـد […]

read more

Post

کاهش اثر بدنه UAVو فيدينگ چندمسيره در ارتباط راديويی UHFبا برد زياد

برای برقراری لينک Full Duplexبا بادريت9600 b/s (Unmanned Aerial UAV بين830MHz در فرکانس ( […]

read more

Post

تعيين محل نصب مناسب آنتن بر روي ترانسفورماتور جهت تشخيص جابجايي محوري سيم پيچ فشار ضعيف به كمك امواج الكترومغناطيسي

به منظور كاهش زمان خارج از مدار بودن ترانس، طراحي روشهاي نظارت) (monitoringبرخط ) […]

read more

Post

جزوه آشنایی کاربردی با آنتن ها – مهندس فراهانی

براي تزويج خروجي يك فرستنده و يا ورودي يك گيرنده با فضا ، نوعي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads