جست و جو مقالات

دسته بندی

بكارگيري روش شناسائي سيستم بصورت آناليز هم شكلي براي تشخيص و دسته بندي سيگنال ECG

استفاده از روش هاي پيشرفته شناسائي سيستم بـراي تشخيص و دسته... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads