جست و جو مقالات

دسته بندی

طراحي و آناليز تنش و مودال بدنه شير كنترلي نمونه به روش مكانيك جامدات محاسباتي

در اين مقاله روند طراحي و مراحل بهينه سـازي طـرح بـراي رسيدن... read more

Post

مطالعات پايداري استاتيكي ولتاژ در شبكه برق منطقهاي خوزستان با هدف جبرانسازي توان راكتيو

و وظيفه اصلي يك سيستم قدرت به عنوان بزرگترين سيستم ديناميكي ساخته دست بشر، […]

read more

Post

تحليل شكست پره هاي فن خنك كن ژنراتور نيروگاه منتظرقائم

از آنجائيكه راندمان ژنراتور شديداً متأثر از افزايش دما مي باشد، يك سيستم خنك […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads