جست و جو مقالات

دسته بندی

شبكه عصبي مصنوعي

آناليز تخريب يك نمونه پره بازسازي شده

آناليز تخريب يك نمونه پره بازسازي شده توربين گاز آسك (W251-B2) بیست... read more

Post

بررسي علل گسيختگي لوله هاي ساپورتينگ بويلر يك واحد نيروگاهي

اين مقاله شامل نتايج بررسيها و آزمايشهاي انجام شده بر روي لوله هاي ساپورتينگ […]

read more

Post

بررسي علل ترك خوردن پرههاي ثابت رديف اول يكي از توربينهاي گازي مدل GEفريم 9

اعمال پوششهدف از تحقيق حاضر تعيين مكانيزم و بررسي عوامل موثر در ترك خوردن […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads