جست و جو مقالات

دسته بندی

آناليز سيگنال ECGبا استفاده از آماره هاي مرتبه بالا

ز نارسائي قلبي جنين آروش هـاي معمـول آنـاليز ، تـشخيص ،... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads