جست و جو مقالات

دسته بندی

بررسي فني و اقتصادي و بهبود (LCC) خطوط استان بوشهر با بكارگيري مقره هاي سيليكوني

مقره ها از تجهيزات اساسي خطوط الكتريكي هستند كه نقش بسيار... read more

Post

تعيين پارامترهاي قوس الكتريكي در عايق هاي آلوده به روش الگوريتم ژنتيك

پديده ي قوس الكتريكي (Flashover) در عايق هاي آلوده، تا كنون از طريق يك […]

read more

Post

ارائه روشي نوين بمنظور پيشبيني عملكرد مقره در شرايط آلوده جهت دستيابي به پروفيل بهينه

مقرههاي فشارقوي كه براي جداسازي سطوح ولتاژ بكار برده مي شوند، بايد داراي مقاومت […]

read more

Post

بررسي ارتباط عوامل آلودگي با خروجهاي خطوط انتقال در چند ناحية نمونة استان خراسان

در اين مقاله تأثير عوامل آلودگي بر روي مقرههاي شبكه انتقال بررسي شده و […]

read more

Post

مانيتورينگ جريان نشتي مقره ها در پايگاه تحقيقاتي تجهيزات برقي مناطق گرمسيري هرمزگان

نشست آلودگي بر روي ايزولاسيون خطوط و شبكه هاي انتقال و توزيع در مناطق […]

read more

Post

تحليل تأثير شكل مقره هاي پليمري بر رفتار الكتريكي آنها در محيط هاي آلوده

از آنجايي كه مقره هاي پليمري نيز به عنوان يك عايق در خطوط هوايي […]

read more

Post

تدوين و اجراي برنامه تعيين وضعيت نمونه مقره هاي كامپوزيتي پس از 6 سال بهره برداري در استان يزد و انجام آزمون هاي لازم

يكي از اثرات نامطلوب ناشي از آلودگيهاي محيطي و يا صنعتي بر روي مقرههاي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads