جست و جو مقالات

دسته بندی

تحليل اقتصادي و زيست محيطي راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي الكتريكي در ساختمانهاي مسكوني كشور

گسـترش روزافـزون تقاضـاي انـرژي الكتريكـي دربخشـهاي مختلف... read more

Post

بررسي اثرات زيستمحيطي تدوين برچسبهاي انرژي براي سيستم روشنايي و تجهيزات الكتريكي ساختمانهاي مسكوني كشور

گسترش روزافزون تقاضاي انرژي الكتريكي دربخشهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي و به تبع آن […]

read more

Post

بررسي آلاينده هاي زيست محيطي و مواد خورنده ناشي از سوخت مايع در نيروگاه نيشابور

مصرف سوخت مايع در واحدهاي نيروگاه سيكل تركيبي نيشابور، خصوصا در فصل زمستان باعث […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 89 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads