جست و جو مقالات

دسته بندی

ارائه یک آشکار ساز وفقی RLS برای CDMA آسنکرون در کانالهای چند مسیره با محو شدگی

در سیستم های CDMA هنگامی که داده از طریق یک کانال چند مسیره... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 61 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 21 downloads