جست و جو مقالات

دسته بندی

بررسي عملكرد سيستم شنوايي انسان در ماسك اطلاعات نامربوط سيگنال صوتي جهت كاهش بهينه حجم حافظه موردنياز جهت فشرده سازي

درك درستي از مكانيزم سيستم شنوايي انسان الگوي مناسبي جهت... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 35 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 12 downloads