تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 89 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads
 

بارگيري از ترانسهاي زيرزميني و تاثير آن بر طول عمر آنها

ترانسفورماتور در شرابا توجه به نياز...استفاده از روش بهينه سازي PSOبهبود يافته در شناسايي پارامترهاي مدل مشروح

املاً دقيق شبيه سازي<با توجه به اينكه...


تعمير ترانسفورماتور 220 MVAشركت فولاد مباركه اصفهان

يكي از مهمترين مسائلي كه امروزه در...


كاربرد شبكه عصبي Fuzzy ARTmap براي مكانيابي تخليه جزئي در ترانسفورماتورها

روشهاي مكانيابي منبع تخليه جزئي داراي...

جست و جو مقالات

دسته بندی