پايدارساز بهينه سيستم قدرت با ساختار شبكه عصبي مصنوعي

در اين مقاله يك ساختار بهينه پايدارساز سيستم قدرت بر اساس شبكه عصبي مصنوعي و كنترل بهينه خطي  براي سيستم قدرت پيشنهاد شده است .  پايدارساز پيشنهادي، در ميان ساختارهاي مختلف پايدارسازهاي شبكه عصبي مصنوعي سيستم قدرت كه در اين مقاله مورد مطالعه قرار گرفته اند داراي بهترين پاسخ  ديناميكي مي باشد و نيز تنها ساختاري است كه مشخصات ديناميكي بهتري نسبت به پايدارساز كنترل بهينه خطي به دست مي دهد.

 

مقداد انصاريان، علي مطيع نصرآبادي، سيد محمد صادق زاده، حامد شكوري گنجوي
دانشكده فني و مهندسي دانشگاه شاهد
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *