مقره هاي سيليكوني تحت اثر همزمان اشعه ماوراي بنفش و رطوبت

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – بررسي رفتار مقره هاي سيليكوني تحت اثر همزمان اشعه ماوراي بنفش و رطوبت

دانلود مقاله : بررسي رفتار مقره هاي سيليكوني تحت اثر همزمان اشعه ماوراي بنفش و رطوبت

امروزه استفاده از مقره هاي پليمري در خطوط انتقال و توزيع برق در حال گسترش است. مقره هاي پليمري داراي مزايا منحصربه فردي نسبت به ساير مقره ها ميباشند . يكي از پليمرهاي مورد استفاده در ساخت اين مقره ها لاستيك هاي سيليكوني مي باشند. مقره هاي لاس تيك س يليكوني به دليل خاصيت آبگريزي واستقامت  الكتريكي مناسب دربرابرتخليه هاي الكتريكي مورد توجه قرارگرفتند . استرس هاي الكتريكي و مكانيكي وشرايط محيطي از جمله اشعه ماوراي بنفش و رطوبت ميتواند  طول عمر اين مقره ها را تحت تاثير قرار دهد و كارايي انها را با گذشت زمان كاهش دهد. در اين مقاله اثر اشعه ي ماوراي بنفش و رطوبت به طور همزمان، بر روي  خواص سطحي، الكتريكي و مكانيكي مقره هاي سيليكوني مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به نتايج بدست امده از تست هاي الكتريكي و مكانيكي ، اندازه گيري زاويه تماس و تصاوير SEM ، كاهش خواص به دليل وجود اشعه ماوراي بنفش و رطوبت مشاهده شد.

مريم بياني، مرتضي احساني، علي مهديخاني

پژوهشگاه پليمروپتروشيمي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *