معرفي الگوريتمي جديد براي اعمال معيار پسيو بودن در معادل سازي سيستم قدرت براي مطالعات حالت هاي گذراي الكترومغناطيسي

استفاده از معادل هاي سيستم قدرت كاهش يافته در مطالعات حالتهاي گذراي الكترومغناطيسي براي كاهش زمان حاسبات
و حجم حافظه مورد نياز و در عين حال حفظ دقت قابل قبول در نرم افزارهاي EMTPs ، از دير باز مطرح بوده و تكنيكهاي مختلفي براي آن ارائه شده است . در اين رابطه استفاده از توابع گويا در حوزه s و تكنيكهاي متنوع تطبيق پاسخ فركانسي سيستم خارجي در سالهاي اخير مورد توجه قرار گرفته است. پايداري و مهم تر از آن پسيو بودن توابع مذكور از مهمترين چالشها و قيود وارد شده در مسأله تطبيق مي باشند . چراكه اگر توابع مذكور پايدار بوده ولي پسيو نباشند در اتصال به ساير المانهاي پسيو سيستم، شبكه اي ناپايدار را نتيجه داده و پاسخهاي زماني به سمت ناپايداري ميل مي كنند . در اين مقاله الگوريتمي جديد در مورد اعمال معيار پسيو بودن به توابع گويا براي اولين بار در كاربرد مطالعات حالتهاي گذراي الكترومغناطيسي ارائه شده است . الگوريتم مذكور با تشكيل ماتريس هاميلتون از فضاي حالت سيستم، نواحي تجاوز از
معيار پسيو بودن (نواحي منفي تابع مقدار ويژه از قسمت حقيقي تابع ادميتانس ديده شده در رنج فركانسي مورد
مطالعه) به دقت شناسايي گرديده و سپس مقدار ماكزيمم و نقاط فركانسي مربوطه در نواحي تجاوز مذكور شناسايي شده
و تكنيكي مؤثر براي اصلاح مانده هاي تابع ادميتانس به نحوي كه حداقل تغييرات را در منحني هاي مقادير ويژه نتيجه دهند،
ارائه شده است . با ارائه مثالهايي، مؤثر و قابل اعتماد بودن روش در مقايسه با ساير روشها به اثبات مي رسد . بدين صورت كه برخلاف ساير تكنيكهاي ارائه شده، اعمال معيار پسيو بودن در يك ناحيه، تجاوز از معيار پسيو بودن را در نواحي ديگر منجر نمي گردد. ضمن آنكه تكنيك مذكور به علت ماهيت غيرتكراري بودن فرآيند و نيز آنكه بر خلاف ساير تكنيكها نواحي تجاوز از معيار پسيو بودن، با اسكن فركانس در كل رنج فركانسي بدست نمي آيد (بلكه مستقيماً با استفاده از ماتريس هاميلتون نتيجه مي گردد) موجب افزايش بازده محاسبا تي مي گردد. همچنين اين تكنيك نقطه ضعف ساير تكنيكها در اصلاح تابع ادميتانس را در مواردي كه ميزان تجاوز از معيار پسيو بودن شديد باشد را نيز مزتفع ميكند.

 

بابك پركار مهدي وكيليان
دانشكده مهندسي برق
دانشگاه صنعتي شريف
سيد محمد شهرتاش
دانشكده مهندسي برق
دانشگاه علم وصنعت ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *