مطالعه شبكه 20kv بخش سنتي شهر تبريز و ارائه راهكارهاي عملي جهت كاهش تلفات با استفاده از نرم افزار DIgSILENT

شبكه توزيع سنتي شهر شهر تبريز از 60 سال پيش بنا نهاده شده و بهره برداري مي شودو توسعه شبكه فعلي مبتني برشبكه قديمي بوده است و در اكثر مواقع بعلت بعضي از محدوديت ها بصورت غير فني توسعه يافته و متاسفانه شبكه توزيع بخش قديمي شهر بخصوص شبكه فشار متوسط ناحيه مركزي شهر بصورت غير فني و در كمترين بازده در حال بهره برداري مي باشد در اين پروژه شبكه 20kv سنتي شهر تبريز با كليه پست هاي موجود وارد نرم افزار DIgSILENT شده و شبكه موجود از نظر تلفات و كيفيت توان مورد تحليل قرار خواهد گرفت . از نقاط قوت پروژه مي توان به مطالعه شبكه موجود 20kv  شهر تبريز ، استخراج معايب شبكه 20kv  موجود و پيشنهادات جهت كاهش تلفات اشاره كرد .

 

ولي محمدي-  آرش وحيد نيا – سعيد عباچي زاده

شركت مهندسين مشاور نيروي آذربايجان (منا)
دانشكده برق دانشگاه صنعتي شاهرود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *