مدلسازی فازی سلول عقده ای آشکار ساز جهتی شبکیه چشم انسان

در این مقاله مدل فازی سلول عقده ای آشکار ساز جهتی نوع m شبکیه چشم انسان از نقطه نظر حرکت اجسام پیشنهاد شده است مهمترین عملکرد این سلول تشخیص حرکت لکه نوری میباشد که با توجه به ساختار دو میدانی این سلول برهم کنش این میدانها و تاثیر پذیری آنها از تغییرات شدت روشنایی مدل حاضر ارائه شده است…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *