مدلسازي و شناسايي نيروگاه خورشيدي شيراز

در اين مقاله نيروگاه خورشيدي معرفي و عملكرد سيكل روغن ومزرعه كل كتور آن تحليل مي شود . در سيكل روغن انرژي  خورشيدي به انرژي گرمايي و سيكل بخار نيروگاه كه بر مبناي بخار فوق اشباع، توليد برق مي كند . در اينجا دو مدل ارائه مي شود ، يكي مدل غير خطي كه بر اساس معادلات حاكم بر سيستم و قوانين انتقال انرژي بدست مي آيد وديگر ي مدل خطي كه با استفاده از داده هاي واقعي نيروگاه با روش ARX بدست مي آيد . در پايان مدلهاي بدست امده را مورد ارزيابي ومقايسه قرار ميدهيم.

 

محمدحسين مهربان جهرمي فريدون شعباني نيا
كارشناسي ارشد مهندسي برق استاديار مهندسي برق
دانشكدة مهندسي دانشگاه شيراز , گروه مهندسي برق-قدرت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *