مدلسازي دكل سيستم فوق توزيع جهت آناليز اضافه ولتاژ موج صاعقه

در اين مقاله يك روش جديد جهت ارزيابي جرقه زني فاز به زمين و نيز جرقه زني مخالف (جرقه زني از بدنه دكل به هاديهاي فاز ) با در نظر گيري سه نوع مدل دكل يعني MULTISTORY ، مدل دكل به صورت MULTISTORY ساده شده و نيز مدل دكل به صورت خط گسترده ساده كه موج صاعقه به صورت يك موج سيار با سرعت نور در طول دكل در حركت است ، مورد بررسي قرار گرفته و نتايج آن به صورت شبيه سازي با استفاده از نرم افزار EMTP ارائه شده است. همچنين چگو نگي و احتمال وقوع جرقه در فازهاي مختلف براي انواع مدل دكلها بررسي شده و با توجه به نتايج حاصل از شبيه سازي، مدل دكل بهينه جهت سيستم فوق توزيع ارائه شده است.

 

 

سيد اسماعيل نقيبي – سجاد نجفي روادانق- سيد عبدالرحيم سجادي
دانشگاه آزاد اسلامي بهشهر -دانشگاه صنعتي اميركبير -شركت برق منطقه اي مازندران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *