مدلسازي حرارتي ترانسفورماتورهاي قدرت جهت تعيين حداكثر بارگيري از آنها

ترانسفورماتورهاي قدرت يكي از گرانترين قطعات در سيستم قدرت مي باشند، به همين دليل راندمان و استفاده بهينه از اينگونه تجهيزات بسيار حائز اهميت است.  عواملي نظير درجه حرارت، اكسيژن و رطوبت در تخريب عايق جامد و روغن ترانسفورماتور وكاهش عمر طبيعي ترانسفورماتور نقش مهمي دارند. حرارت ترانسفورماتور نيز  مستقيما به دماي محيط و نحوه بارگيري از ترانسفورماتور بستگي دارد. به همين دليل داشتن مدل حرارتي ترانسفورماتور و تعيين دماي نقاط مختلف آن، تحت شرايط  كاري متفاوت، جهت تحليل عمر مفيد ترانسفورماتور و همچنين بارگيري و استفاده بهينه از آن لازم و ضروري است. در اين مقاله يك مدل حرارتي براي ترانسفورماتورهاي  قدرت ارائه شده كه توسط آن دماي روغن بالاي ترانسفورماتور را در شرايط بارگيري مختلف پيش بيني مي كنيم سپس با استفاده از آن، دماي نقاط داغ سيم پيچي ترانسفورماتور را بدست مي آوريم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *