محاسبه و طراحي سيستمي به منظور رديابي بهينه انحراف فركانس و انحراف تصادفي فاز

هدف از اين مقاله بررسي و ارائه روشي براي به صفر رساندن و يا حداقل كردن خطاي حالت ماندگار فاز و رديابي بهينه انحراف فركانس و انحراف تصادفي فاز ، با استفاده از حلقه هاي قفل شونده در فاز (PLL) مرتبه اول و دوم مي باشد . .بدين منظور عوامل به وجود آورنده خطاي فاز حلقه در حلقه هاي قفل شونده در فاز با استفاده از ارائه مدلي خطي مورد بررسي قرار گرفته و عبارت كلي خطا كه ناشي از اين مؤلفه ها مباشد در حضور نويز و ناپايداري هاي اسيلاتور به دست مي آيد . در انتها با ارائه فيلتر هاي حلقه مختلف و به دست آ وردن خطاي حالت ماندگار براي هر كدام ار آن ها و در نظر گرفتن شروط حدي بر روي پارامترهاي موجود ، سعي مي شود كه خطاي حالت ماندگار به حداقل مقدار ممكن برسد.

 

محمد فرداد
دانشگاه گيلان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *