كنترل كننده نوين مبتني برحداقل انرژي براي DVR درجبران سازي كمبود ولتاژ بارهاي حساس

براي جبران ولتاژ بار، از DVR استفاده مي شود كه بين منبع تغذيه و بار حساس قرار مي گيرد و در طول كمبود ولتاژ توان اكتيو را از منبع ذخيره كننده انرژي به شبكه  تزريق مي كند. به علت محدود بودن ظرفيت سيستم ذخيره كننده انرژي، بايد انرژي تزريقي به شبكه حداقل شود. دراين مقاله استراتژيهاي مختلف جبران كمبود ولتاژ در  يستم توزيع ارائه مي شود. بعلاوه يك كنترل كننده نوين براي استراتژي حداقل انرژي پيشنهاد مي شود.

 

محمدرضا بنائي  – سيد حسين حسيني
استاديار دانشگاه تربيت معلم آذربايجان -استاد دانشگاه تبريز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *