كنترل كننده مقاوم براي UPFC به روش ∞H2/H

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – كنترل كننده مقاوم براي UPFC به روش ∞H2/H ممزوج براي ميرايي نوسانات سيستم قدرت

دانلود مقاله : كنترل كننده مقاوم براي UPFC به روش ∞H2/H ممزوج براي ميرايي نوسانات سيستم قدرت

در سيستم هاي قدرت به دليل عدم قطعيت هاي مجاز و تغييرات بار نياز به كنترل كننده اي است كه نا معيني و عدم

قطعيت سيستم را در نظر گرفته و پاسخ مناسبي را در تمام محدوده تغييرات سيستم ارائه دهد .

 

در اين مقاله از UPFC براي ميرايي نوسانات سيستم قدرت استفاده شده است. براي استفاده از UPFC طراحي كنترل كننده مناسب امري ضروري ميباشد.

به اين منظور از كنترلكننده مقاوم ∞H2/H ممزوج كه تركيبي از كنترل كننده مقاوم H∞ و H2 ميباشد، استفاده شده است.

استراتژي كنترلي پيشنهادي ويژگي هاي تكنيك كنترلي H∞ و H2 را درهم آميخته و روش قدرت مندي براي بهينه سازي

مسائل كنترلي با اهداف چندگانه بهحساب آمده و ميرايي سيستم را در برابر عدم قطعيتها و اغتشاشات تضمين  ميكند.

 

نتايج شبيه سازي برروي سيستم تك ماشينه با شين

بينهايت نشان ميدهد كه كنترلكننده پيشنهادي در مقايسه با كنترل كننده هاي كلاسيك و H∞ طراحي شده

داراي عملكرد بسيار خوبي حتي با وجود تغيير پارامترها ميباشد .

همچنين جهت بررسي عملكرد غيرخطي سيستم با وجود كنترل كننده

كلاسيك و مقاوم در برابر اغتشاشات بزرگ از اتصال كوتاه سه فاز متقارن در شين بينهايت

و معيارهاي عملكرد ي ITAE و FD براي ارزيابي كارايي كنترلكنندهها استفاده شده است.

 

فرشيد شالچي حسين شايقي حيدرعلي شايانفر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *