كنترل شارش توان در UPFCبا استفاده از حداقل اطلاعات سيستم قدرت

در اين مقاله بر پايه روش كنترل تطبيقي مـدل مرجـع، كنتـرل كننده اي براي سيستم UPFCطراحي گرديده است تا مسـتقل از تغييرات پارامترهاي سيستم قدرت عمل كرده و توان اكتيـو و راكتيو عبوري از خط انتقال را كاملاً مسـتقل از هـم كنتـرل كند. تنها با دانستن مرتبه و تاخير سيستم UPFCمي توان اين كنترل كننده را طراحي، و عملكرد آن را تسـت نمـود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *