كنترل سطح سيستم آزمايشگاهي چهار مخزنه توسط شبكه هاي عصبي

در اين مقاله ضمن معرفي يك سيستم آزمايشگاهي ، طراحي يك كنترل كننده از نوع شبكه عصبي مصنوعي براي سيستم مذكور ارائه گرديده است .اين سيستم داراي ويژگي هاي منحصر بفردي است كه آنرا تبديل به يك سيستم مرجع آموزشي ، جهت آموزش مفاهيم كنترلي نموده است . از جمله اين ويژگي ها ميتوان به ديناميك غير خطي ،چند ورودي – چندخروجي بودن سيستم به همراه ويژگي استثنايي آن در قابليت تغيير يكي از صفرهاي سيستم در محدوده مثبت و منفي صفحه مختلط اشاره نمود.شبكه عصبي مورد نظر علاوه بر كنترل سيستم ، عمل خطي سازي و دكوپله سازي كامل سيستم را انجام مي دهد . در پايان نيز مقايسه اي بين كنترل كننده شبكه عصبي خطي ساز و اعمال يك كنترل كننده PID معمولي و يك كنترل كننده PID  شبكه عصبي در مقاله ارائه گرديده است .

 

سجاد پورمحمد،عليرضا يزدي زاده

دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعت آب و برق(شهيد عباسپور)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *