كاهش سطح جريان اتصال كوتاه در شبكه فوق توزيع

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق- كاهش سطح جريان اتصال كوتاه در شبكه فوق توزيع و انتقال استان يزد با استفاده از محدود كننده هاي جريان خطا  وتعيين امپدانس بهينه آنها با استفاده از الگوريتم پيشنهادي

دانلود مقاله : كاهش سطح جريان اتصال كوتاه در شبكه فوق توزيع و انتقال استان يزد با استفاده از محدود كننده هاي جريان خطا وتعيين امپدانس بهينه آنها با  استفاده از الگوريتم پيشنهادي

افزايش جريان اتصال كوتاه در سيستم هاي فوق توزيع و انتقال، معضلي است كه به دليل افزايش ظرفيت توليد سيستم، بالا رفتن تعداد مصرف كنندگان و از طرف ديگر  توسعه شبكه، بوجود مي آيد. در اين مقاله، در ابتدا با مطالعات اتصال كوتاه انجام شده بر روي شبكه فوق توزيع و انتقال برق استان يزد، شين هاي مشكلدار از لحاظ سطح جريان اتصال كوتاه شناسايي شدند . سپس، استفاده از محدود كنندههاي جريان خطا (FCL) در جهت برطرف كردن مشكل بالا بودن سطح جريان اتصال كوتاه، بررسي شد. براي اين منظور پس از مدل كردن FCL در شبكه و تعيين مكان مناسب نصب آنها، بمنظور دسترسي به بيشترين كاهش در سطح جريان خطاي شين هاي بحراني ، مقدار بهينه ي امپدانس FCL بوسيله الگوريتم پيشنهاد شده، بدست آمد . سپس تاثير نصب FCL ، در كاهش سطح جريان اتصال كوتاه، تغييرات سطح ولتاژ شين ها در لحظه خطا و نقش آن در بهبود كيفيت توان و همچنين تغييرات جريان اتصال كوتاه عبوري از ترانسفورماتور هاي سيستم، مورد بررسي قرار گرفت . شيبه سازي ها در محيط نرم افزار DIgSILENT انجام شده است. نتايج نشان مي دهند كه با استفاده از الگوريتم پيشنهادي ميتوان مقدار بهينه امپدانس FCL را براي داشتن حداكثر كاهش جريان خطا به همراه بهبود افت ولتاژ ناشي از خطا، بدست آورد..

آرمان گلزارفر
دانشكده برق – دانشگاه آزاد اسلامي
واحد نجف آباد،
نجفآباد- اصفهان- ايران

عليرضا صديقي
استاديار دانشكده برق و كامپيوتر
دانشگاه يزد،
يزد- ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *