طراحي و پياده سازي قسمت فرستنده و بخش رهگيري پيام در گيرنده يك سيستم طيف گسترده دنباله مستقيم با استفاده از FPGA

امروزه با توجه به رشد سريع سيستمهاي مخابراتي و افزايش تقاضا براي طيف فركانس راديويي ، روش طيف گسترده كه باعث استفاده بهينه طيف فركانسي مي گردد ، حائز اهميت است. عملكرد مناسب اين سيستمها در برابر تداخلهاي عمدي و غير عمدي ،احتمال كم استراق سمع و بسياري مزاياي ديگر باعث فراگير شدن اين سيستمها در حوزه هاي نظامي و تجاري گرديده است. اين گسترش روزافزون از يكسو و امكان پياده سازي سخت افزارهايي با قابليت پيكربندي مجدد با ابعاد بسيار كوچك و سرعت بالا از سوي ديگر باعث گرديد كه شبيه سازي و پياده سازي فرستنده و بخش رهگيري پيام در گيرنده يك سيستم طيف گسترده با دنباله مستقيم (DSSS) با استفاده از تراشه FPGA ،  در اين مقاله مورد توجه واقع شود. نتايج اين پياده سازي ، بهره پردازش 26.41 dB ،فركانس كلاك PN برابربا 28.05meg ، توان مصرفي 85.91mw و طول كد برابر با 2^64-1 مي باشد كه قابل مقايسه با سيستمهاي طراحي شده تمام ديجيتال طيف گسترده دنباله مستقيم مي باشد. براي پياده سازي قسمت رهگيري ازروش جستجوي خطي با انتگرالگيري متغير استفاده مي شود.

 

نفيسه زارعي ، حسن حاج قاسم ، حجت ا… روحي
دانشگاه صنعتي مالك اشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *