طراحي و شب سازي يه واحد انكودر و د سيكودر وي يديگنال وئي

هدف از اين پروژه طراحي و شبيه سازي سيستم انكودر ديكودر سيگنال ويديوئي به كمك تراشه FPGAمي باشد. بعد از پياده سازي الگوريتم مورد نظر به كمك ، VHDLشبيه سازي به كمك نرم افزارهاي موجود از جمله ModelSimو Xilinx ISEانجام ميگردد. از آنجايي كه در شبيه سازي سيستم به محيط واقعي يك استوديو نياز مي باشد ، اين محيط به وسيله نرم افزار MATLABو ارتباط آن با نرم افزار ModelSim ايجاد مي شود سيستم انكودر ديكودر سيگنال ويديوئي ازجنبه طراحي وساخت نسبت به سيستم هاي آنالوگ مشابه اقتصادي تر است. ديگر مزيت آن نسبت به سيستم هاي انالوگ كارائي و پايداري بيشتر آن است. با رشد روزافزون تكنولوژي ، FPGAاين تراشه جايگاه خاصي در صنايع الكترونيكي و مخابراتي پيدا كرده است كه انگيزه اصلي براي استفاده از FPGAدر اين مقاله مي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *