روشی نوین برای بهبود استخراج مشخصه ها مبتنی بر تئوری مجموعه های دانه درشت و پردازش تکاملی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.