روشهاي جمع آثار و منطق فازي براي تعيين سهم شبكه

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – ارائه روشي مبتني بر رو شهاي جمع آثار و منطق فازي براي تعيين سهم شبكه و مصرف كننده در ايجاد اعوجاج هاي هارمونيكي در باسبار PCC

دانلود مقاله: ارائه روشي مبتني بر رو شهاي جمع آثار و منطق فازي براي تعيين سهم شبكه و مصرف كننده در ايجاد اعوجاج هاي هارمونيكي در باسبار PCC

در اين مقاله روش جديدي ارائه شده است كه در آن براي

تعين سهم نسبي شبكه و مصرف كننده در ايجاد اعوجاج هاي هارمونيكي جريان و ولتاژ در باسبار PCC ،

كمترين نياز به اطلاعات دقيق در مورد امپدانس هارمونيكي مصرف كننده ها وجود داشته باشد. در روش پيشنهادي ابتدا با استفاده از روش

جمع آثار و تعاريف سهم هارمو نيكي، شاخصهاي جديدي تعريف و الگوريتمي ارائه مي شود .

 

سپس با طراحي يك سيستم مناسب مبتني بر منطق فازي و تركيب آن با الگوريتم پيشنهادي،

سهم نسبي شبكه و مصرف كننده در ايجاد اعوجاج ها به صورت تقريبي مشخص مي شوند.

 

با استفاده از روش پيشنهادي بر خلاف روشهاي مشابه ، در هيچ يك از حالتها نياز به مقادير دقيق امپدانسهاي هارمونيكي مصرف كننده

نبوده و برآوردي خوبي از سهم طرفين حتي در حالت هايي كه سهم ها به هم نزديك باشند ارائه مي شود.

 

همچنين با استفاده از شبيه سازي شبكه توزيع صنعتي 13 باسه IEEE بر رو ي نرم افزار DIGSILENT ، اعتبار و ويژگيهاي روش پيشنهادي بررسي مي گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *