حفاظت ريزشبكه با استفاده از زاويه فاز جريان

حث حفاظت ريز شبكه ها يكي از مباحث مهم و كليدي در توسعه آنها به شمار مي رود. با توجه به قابليت ريزشبكه ها در بهره
برداري به صورت متصل يا مستقل از شبكه سراسري، و تفاوت سطح اتصال كوتاه در اين دو حالت، چالش اصلي حفاظت آنها تعيين مقدار مناسب براي آستانه تنظيمات رله هاست به نحوي كه سسيتم حفاظت تحت تاثير وضعيت اتصال ريزشبكه به شبكه سراسري قرار نگيرد. بنابراين توسعه راهكارهاي حفاظتي كه در آنها رله ها نيازي به تعريف آستانه مشخص نداشته باشند مي تواند در پويايي و انعطاف پذيري ريزشبكه ها بيافزايد. با چنين رويكردي در اين مقاله روش جديدي مبتني بر اندازه گيري زاويه فاز جريان عبوري از فيدر ارائه شده است كه وابسته به دامنه جريان خطا نبوده و همچنين نيازي به تعريف آستانه تنظيم مشخصي براي رله ها ندارد و از اين رو در هر دو حالت ريزشبكه متصل و مستقل از شبكه قادر است عملكرد مطلوب را داشته باشد . روش پيشنهادي با استفاده از نرم افزار EMTPبر روي يك ريزشبكه نمونه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *