تشخيص برخي از آواهاي زبان فارسي توسط شبكه عصبي مصنوعي

در اين مقاله هدف طراحي شبكه عصبي براي تشخيص چهار آواي الف، ب، ج، د مي باشد. شبكه عصبي توسط اطلاعات فركانسي صداها آموزش داده شده است، براي بدست آوردن اين اطلاعات ابتدا صداهاي مورد نظر توسط نرم افزار Wave Surfer ضبط شده اند و سپس تبديل LPC موج هاي صوتي بدست آورده شده است و بعد از انجام تغييراتي به عنوان ورودي براي شبكه عصبي تعريف شده اند. بعد از طراحي شبكه مطلوب و بدست آمدن خروجي هايي با دقت قابل قبول، با تعريف محدوديت بر روي خروجي هاي شبكه عصبي، جواب نهايي كاملاً بر الگوي در نظر گرفته شده براي شبكه منطبق شده است.

 

عليرضا نقش ، سارا عباس نژاد
دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد، دانشگاه شهركرد
دانشجوي دكتري مهندسي برق مخابرات واحد علوم تحقيقات تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *