تخمين توان نشتي در مدارهاي VLSI

پيشرفت تكنولوژي ساخت و كوجكتر شدن مقياس بندي جريان نشتي زير آستانه افزايش يافته و توان اتلافي بيشتر مي شود و ديگر نمي توان از توان نشتي صرفنظر كرد.امروزه تخمين و كاهش توان نشتي يکی از مهمترين اهداف درساخت مدارهاي . VLSIمي باشد در اين مقاله ماباارائه مدل هايي توان نشتي را با دقت قابل قبولي تخمين زده ايم.در دو مدل اول ورودي ها تعدادكل گيت هاي مدار و در دو مدل بعدي بر اساس توان ها و تعدادكل گيت هاي مدار مي باشد.در سه مدل آخر نيز نوع و تعداد گيت هاو در نهايت با اعمال اثر توان ورودي ها را لحاظ كرده ايم.اين مدل ها براي طيف گسترده اي از مدارها معتبراست و بهترين توان تخمين زده شده با اين مدلها %99توان حقيقي بدست آمده براي مدار هايISCAS85/89   با استفاده از ابزار متداول در صنعت مي باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *