تاثير UPFC بر ديناميك و پايداري يك نيروگاه بادي متصل به شبكه توزيع

انرژي باد براي توليد برق در جهان نسبت به ديگر منابع توليد انرژي الكتريكي از شتاب و رشد بي سابقه اي در سالهاي اخير برخوردار بوده است. از آنجائيكه كه مناطق با پتانسيل انرژي باد لزوما در نزديكي مراكز مصرف نمي باشند، بررسي، مدل سازي و تحليل مزارع بادي از نظر تغييرات پارامتر هاي الكتريكي و مكانيكي از جنبه هاي مختلف حائز اهميت است. عموما واحد هاي بادي از طريق شبكه هاي شعاعي و محلي به سيستم پيوسته برق متصل مي باشند و در صورتي كه فاصله مراكز مصرف انرژي از واحد هاي فوق دور باشند امكان انتقال توان توليدي با مشكل مواجه خواهد بود. لذا بمنظور حفظ پايداري و ايجاد شرايط انتقال توليد برق به مراكز مصرف استفاده از ادوات FACTS به عنوان يك راه حل موثر مورد توجه ويژه اي قرار گرفته اند. در اين مقاله تاثير استفاده از UPFCبراي حل مشكل انتقال توان واحد هاي بادي به شبكه با استفاده از نرم افزار متلب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *