تاثير دقت محاسبات كوپلاژ سلفي و خازني بين سيم پيچهاي LV و HV مدل مشروح ترانسفورماتور بر دامنه اضافه ولتاژهاي كليدزني و صاعقه

با توجه به اهميت ترانسفورماتورهاي قدرت، حفاظت آنها در مقابل انواع اضافه ولتاژهاي شبكه، ضروري است. پديده صاعقه و كليدزني منجر به بروز اضافه ولتاژهاي گذرايي در ترمينال ترانسفورماتور مي شود. مهندسين طراح ترانسفورماتور عمدتا از برنامه هاي شبيه ساز همانند MATLAB و EMTP ، براي شبيه سازي مدل مشروح استفاده مي نمايند. به كمك اين مدل ها مي توان دامنه اضافه ولتاژهاي ناشي از صاعقه و كليدزني را محاسبه نمود. بر اين اساس دقت محاسبات اين مدل، از جمله  كوپلاژ سلفي و خازني بين سيم پيچهاي فشارقوي و فشارضعيف مي تواند بر دامنه اضافه ولتاژ هاي كليدزني و صاعقه تاثيرات زيادي داشته باشد و طراحي سي مپيچ  را تحت تاثير قرار دهد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *