بهبود پايداري سيستم قدرت با طراحي هماهنگ ادوات FACTSو پايدارساز سيستم قدرت توسط كاوش تطبيقي باكتريايي و فازي ً

 با توجه به گسترش شبكه هاي قدرت و افزايش روز افزون استفاده از ادوات الكترونيك قدرت، فعل و انفعالات پيچيده و پيش بيني نشده در سيستم قدرت افزايش يافته است. بدين منظور براي بهبود پاسخ ديناميكي يك سيستم قدرت به همراه ادوات الكترونيك قدرت، طراحي و تنظيم كنترل كنندههاي مناسب از اهميت خاصي برخوردار ميباشد. به همين دليل در اين مقاله از يك روش جديد مبتني بر الگوريتم بهينه سازي كاوش تطبيقي باكتريايي و فازي براي طراحي پايدار ساز سيستم قدرت و خازن سري كنترل شده با تريستور به منظور ميرا كردن نوسانات فركانس پايين سيستم قدرت استفاده شده است. هدف از اين طراحي، حداقل كردن انحراف سرعت و ولتاژ ترمينالژنراتورها در محدوده وسيعي از بار گذاري ميباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *