بهبود مسائل كيفيت توان و فليكر ولتاژ نيروگاه بادي والفجر با استفاده از ادوات FACTS

در اين مقاله، هدف بررسي و شبيه سازي پارك بادي منجيل و اثر حضور توربين هاي بادي بر كيفيت توان شبكه از جمله
مسأله فليكر است . مدلسازي توربين بادي از ديد كيفيت توان و با توجه به نتايج عملي بدست آمده توسط دستگاه ION نصب شده در سايت، انجام مي گيرد. شبيه سازي پارك بادي در نرم افزار مطالعات سيستم DIgSILENT به بررسي بهتر پارامتر هاي اندازه گيري شده كمك خواهد كرد . روش هاي قابل استفاده در بهبود كيفيت توان عنوان شده و استفاده از ادوات FACTS در بهبود كيفيت ولتاژ پارك بادي منجيل بررسي مي شود .

 

سلمان كهربايي -وحيد صالحي پور – سعيد افشارنيا
دانشكده برق و كامپيوتر، دانشگاه تهران
شركت متن بين الملل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *