بهبود مدل ديناميكي شكست الكتريكي مقره هاي آلوده فشار قوي

هر چند تحقيقات گسترده اي برروي شكست الكتريكي مقره ها و ارتباط آن با عوامل مختلف انجام شده است اما شكست الكتريكي مقره هاي آلوده از جمله مسائل مهمي است كه در دهه هاي اخير بدليل مشكلات ناشي از آنها مورد توجه قرار گرفته است. در اين مقاله با مروري بر مدلهاي متداول شكست الكتريكي مقره آلوده، با ارئه روشي مدل ديناميكي شكست الكتريكي بهبود داده شده است. اين روش بر اساس لحاظ تغييرات ضريب هدايت لايه آلودگي بر اثر عبور جريان خزشي و افزايش مقاومت به دليل خشك شدن سطح مقره، ارائه شده است. نتايج شبيه سازي نشان ميدهد كه اين مدل نسبت به مدلهاي ديناميكي متداول به نتايج آزمون نزديكتر است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *