بهبود الگوريتم تشخيص چهره انسان در تصاوير رنگي با استفاده از سطح آستانه سازگار در تكنيك Segmentation

يه سازي ميزان افزايش با توجه به كاربرد الگوريتم هاي موجود جهت تشخيص چهره انسان در بسياري از سيستمهاي عملي از جمله سيستمهاي كنترلي امنيتي،  پردازش سيگنال هاي بيومديكال، سيستمهاي رابط انسان با كامپيوتر و … ارائه الگوريتمي با ضريب موفقيت بالا براي تشخيص چهره انسان در تصاوير مختلف، به عنوان يكي از زمينه هاي تحقيقاتي در سال هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است. بعلت وجود مشكلاتي از قبيل تغييرات شدت روشنايي، ويژگي هاي خاص چهره، محتواي پس زمينه تصوير و … نمي توان الگوريتمي با موفقيت %100ارائه نمود. در الگوريتم ارائه شده در طي اين مقاله سعي شده است تا با استفاده از بيان تصوير در فضاي كروماتيك و همچنين اعمال يك حد آستانه هوشمند در تكنيك ناحيه بندي ) ،(Segmentationسرعت و دقت بالايي را براي الگوريتم تشخيص چهره انسان در تصاوير رنگي ارائه نمود. با توجه به نتايج حاصل از شبيه سازي ميزان افزايش سرعت و دقت الگوريتم ارائه شده در مقايسه با ساير الگوريتم ها بوضوح قابل مشاهده مي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *