بررسی عملکرد دینامیکی ژنراتور القایی در شرایط مختلف بهره برداري و بهبود رفتار آن به کمک ابزار مناسب FACTS

در این مقاله به منظور بهبود عملکرد دینامیکی ژنراتور القایی، استفاده از SVC و STATCOM ارزیابی و مقایسه شده است. استفاده از ژنراتورهاي القایی در نیروگاههاي بادي و آبی کوچک مزایاي بسیاري دارد، اما مشکلاتی نظیر کنترل ولتاژ و فرکانس در اثر نوسانات دینامیکی بار و همچنین مسائل مربوط به کیفیت توان، باعث شده است که تحقیقات وسیعی بر روي این نوع ژنراتور صورت پذیرد. در غالب تحقیقات انجام شده عملکرد حالت دائمی ژنراتور بررسی شده و در هر کدام به طراحی یکی از ابزار FACTS پرداخته شده است و در آنها بیشتر مسائل طراحی و تعیین پارامترهاي مختلف این تجهیزات مطرح شده لیکن به مقایسه رفتار ژنراتور در کنار هر کدام از این تجهیزات و مزایاي آنها بر یکدیگر در شرایط دینامیکی مختلف پرداخته نشده است. در این مقاله ضمن مقایسه رفتار دو ابزار فوق و بیان مزایاي آنها بر یکدیگر، نشان داده شده است که بکارگیري هر یک از این تجهیزات تاثیر قابل ملاحظه اي در بهبود کیفیت انرژي تولیدي از ژنراتور بخصوص از نوع خود تحریک داشته و همچنین می تواند در بهبود بارگیري از آن مؤثر باشد.

 

 

مهدي صدري، جواد صفایی
گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *