بررسی اثر تولیدات پراکنده بر تلفات و THD شبکه زنجان بوسیله نرم افزار Digsilent

با توجه به نیاز روز افزون به تولید برق و نصب نیروگاهها و نیز وقت زیادي که صرف احداث نیروگاههاي بزرگ می شود , لزوم استفاده از تولیدات پراکنده یا DG ( Dstributed Generation ) که در اندازه کوچک و نزدیک به محل مصرف کننده هستند , بیشتر نمایان می شود . در این مقاله , با انتخاب شبکه فوق توزیع و قسمتی از شبکه توزیع استان زنجان , سعی شده است که اثر این تولیدات کوچک و پراکنده , بر تلفات و Total Harmonic Distortion ) THD ) این شبکه بررسی شود و حالت بهینه اي از مکان و ظرفیت تولیدي آنها براي کاهش تلفات و THD در نظر گرفته شود .

 

مجید مرادلو
دانشجوي کارشناسی ارشد برق – قدرت دانشگاه صنعتی اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *