بررسي نمونه اي علت وقوع پديده فرورزنانس درشبكه هاي توزيع ايران

استفاده از ترانسفورماتورها ي توزيع ، افزايش احتمال بروز اضافه ولتاژها در وضعيتهاي مختلف را بهمراه دارد..يكي از اين حالتها پديده رزونانس ميباشد كه باعث ايجاد اضافه ولتاژها ي فرورزونانس شديد ميشود، بدليل استفاده از ترانسهاي كم تلفات احتمال ايجاد اضافه ولتاژ فرورزونانسي بيشتر از ترانسفورماتورها ي دهه گذشته مي باشد درشبكه هاي توز يع داراي فيدرهاي شعاعي طولاني با ترانسفورماتور هاي كم بار و حفاظت فيوزي پديده فررورزنانس بسيار مرسوم ميباشد.دراين مقاله بر اساس مطالعاتي كه برروي شبكه توزيع ايران انجام شده نشان خواهيم داد كه كنترل و پا يش اضافه ولتاژها در شبكه امري ضروري است.در اينجا همچن ين نتايح حاصل از شبيه سازي بكمك نرم افزار EMTP مدار و اشكال مربوطه وجود دارد.

 

فرامرز سپري-حيدرعلي شايانفر

برق منطقه اي گيلان- استاد دانشگاه علم وصنعت

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *