بررسي مدلهاي هندسي مختلف شيلد به منظور ايجاد سازگاري الكترومغناطيسي

ابزاري قدرتمند براي حل مسايل مربوط به ميدانهاي الكترومغناطيسي است و به همين علت روش بسيار سودمندي در طراحي ها و تحليل هاي (Electromagnetic compability) EMCمحسوب مي شود در اين مقاله، با شبيه سازي دو نوع شيلد متفاوت، به كمك نرم افزار matlab؛ به تفاوتهاي موجود ميان دو نوع شيلد متفاوت پرداخته و اثرات آنها را مقايسه مي كنيم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *