بررسي تاثير توان اشعه ميكروويو ومشخصات كاتاليست Pd/Fe بر واكنش تجزيه تركيبات PCBs

با توجه به خطرات تركيبات PCBs براي سلامتي انسان و ساير موجودات زنده، توسعه روشهاي مطمئن براي معدوم سازي روغنهاي آسكارل در زمره مهمترين زمينه هاي تحقيقاتي روز دنيا قرار دارد. در زمينه كاربرد امواج الكترو مغناطيس ( در طول موجهاي امواج ميكروويو و امواج UV ) در معدوم سازي اين تركيبات در سطح جهان تحقيقاتي
صورت گرفته است ولي توسعه روش معدوم سازي تركيبات PCB با استفاده از تابش ميكروويو در حضور كاتاليست Pd/Fe براي اولين بار در پژوهشگاه نيرو انجام گرفته كه با توجه به اهميت موضوع، بخشي از بودجه تحقيقاتي پروژه نيز از طريق سازمان منع گسترش سلاحهاي شيميايي تامين شده است. دامنه كاربرد اين روش، پاكسازي روغنهاي آلوده به PCB و معدوم سازي اين تركيبات بوده كه ازدومرحله اصلي تشكيل شده است. در مرحله اول روغن آلوده توسط فرآيند فيزيكي استخراج با حلال، تصفيه شده و روغن باقيمانده عاري از PCB از مشخصات لازم جهت كاربرد مجدد در تجهيزات الكتريكي برخوردار مي باشد. در مرحله بعد تركيبات PCB استخراج شده در فرآيندي در محيط حلال و در تماس با كاتاليست Pd/Fe در معرض تابش امواج ميكروويو قرار گرفته و تركيبات PCB با راندمان بيش از 97% معدوم مي شوند و PCB باقيمانده مجدداً به فرآيند بازگردانده مي شود.

 

سيد احمد احمدي _ بهارك برزگر علمداري
گروه شيمي و فرآيند _ مركز شيمي و مواد _ پژوهشگاه نيرو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *