بررسي الگوريتم MUSICو MVDR

از جمله الگوريتم هاي بسيار مهم ونيز كاربرد در بسياري از مباحث بخصوص در مخابرات سيار و موبايل، الگوريتم MUSIC مي باشد. در محيطي كه اطلاعاتي از زواياي مربوط به كاربران هم فركانس نداريم مي توانيم با اين الگوريتم براي استخراج سيگنالهاي مربوطه شان اقدام كرده و بعد از آنكه اطلاعاتي از موقعيت زاويه اي كاربران بدست آوريم،از شكل دهنده آن از نوع MVDRاستفاده مي كنيم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.