بررسي اثرات توليدات پراكنده و نيروگاه در دست احداث زنجان بر تلفات و كيفيت توان در شبكه با استفاده از نرم افزار Digsilent

با توجه به نياز روز افزون به توليد برق و نصب نيروگاهها و همچنين وقت زيادي كه صرف ساخت نيروگاههاي بزرگ ميشود، لزوم استفاده از توليدات پراكنده براي تامين  انرژي الكتريكي مصرف كننده ها، بيشتر نمايان مي شود. با تجديد ساختار صورت گرفته در صنعت برق و جهت گيري به سمت ساختار رقابتي و همچنين افزايش تمايلي  كه در سالهاي اخير براي استفاده از انرژي هاي نو به وجود آمده است، انتظار ميرود كه اين توليدات نقش مهمي را در آينده نزديك در اين صنعت ايفا كنند. لذا بايد با  شناخت مناسبي از اين توليدات و بررسي اثرات مثبت و منفي آن، اقدامات لازم را در جهت استفاده بهينه از آن و جلوگيري از اثرات نامطلوب بر شبكه انجام داد. در اين  مقاله ابتدا اثرات ناشي از به كارگيري توليدات پراكنده در سيستمهاي توزيع بررسي شده و سپس اين اثرات روي پارامترهاي تلفات توان و THD با تغيير محل و تعداد و ظرفيت اين واحدها به وسيله نرم افزار POWER FACTORY DIGSILENT در شبكه استان زنجان مورد ارزيابي قرار گرفته است.

 

حسين كاظمي كارگر – مجيد مرادلو
دانشگاه زنجان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *