الگوريتمهاي تكاملي براي طراحي بهينه سيستم زمين

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – استفاده از الگوريتمهاي تكاملي براي طراحي بهينه سيستم زمين

دانلود مقاله :استفاده از الگوريتمهاي تكاملي براي طراحي بهينه سيستم زمين

در اين مقاله يك روش جديد براي طراحي سيستم زمين بر اساس استاندارد IEEE-std 80-2000 به كمك الگوريتم رقابت استعماري ارائه شده است. در اين جا ما ميخواهيم سيستمي طراحي كنيم كه علاوه بر ايمني طبق استاندارد از نظر هزينه نيز بهينه باشد يك سيستم زمين ايمن بايد مسيري براي جاري شدن جريانهاي  الكتريكي به زمين تحت شرايط نرمال يا فالت ايجاد كند بدون اينكه سيستم از محدوده هاي مجاز كاري تجهيزات خارج شود و يا باعث ايجاد توقف در روند كاري شود. و  همچنين ايمني افراد در مجاورت تجهيزات الكتريكي برآورده شود. در اين مقاله بهينهسازي سيستم زمين را با در نظر گرفتن هاديهاي افقي زمين انجام مي دهيم چراكه  در بسياري از پستها سيستم زمين تنها با هاديهاي افقي كفايت ميكند. اما در پستهايي كه احتمال وقوع جريانهاي فالت بالاتر وجود داشته باشد استفاده از الكترودهاي زمين علاوه بر شبكه زمين مؤثر است. بدين منظور سيستمزمين را با شبكه زمين به همراه الكترودهاي زمين متصل به گوشههاي شبكه زمين و فروشده در خاك بهينهسازي ميكنيم. در انتها نتايج بهينه سازي را با الگوريتم GA مقايسه ميكنيم.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *