استفاده از شبکه عصبی احتمالی مقاوم تغییر یافته، برای شناسایی خطا در MEMS

اشاره میشودسیستم های میکروالکترومکانیکی که به اختصار MEMS نامیده میشوند، حدود بیست سال پیش مطرح شدند. قابلیتهای بسیار زیاد، کاربردهای فراوان و تنوع گونههای مختلف MEMSباعث شده است که از آن به عنوان رنسانسی در علم مهندسی یاد کنند. در واقع نحوه پیدایش و روند رشد آن بسیار شبیه به پیدایش و پیشرفت مدارهای مجتمع میباشد و در آیندهای نه چندان دور در همه جا میتوان نمونههایی از آن را یافت، همانگونه که امروزه مدارهای مجتمع در اطراف ما به وفور دیده شده و استفاده میشوند. در این مقاله ابتدا به انواع خطاهای MEMSو روشهای خطایابی اشاره میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *