استفاده از بازخورد ارتباط براي تلفيق ويژگيهاي معنايي و ويژگيهاي سطح پايين در يك سيستم تعاملي بازيابي تصوير

در اين تحقيق، سيستم جديدي براي تلفيق ويژگيهاي معنايي و ويژگيهاي سطح پايين براي بازيابي كارآمد تصوير ارائه شده است. سيستم پيشنهادي از طبقهبندي فازي براي ايجاد ويژگيهاي معنايي تصاوير استفاده ميكند. همچنين در اين سيستم، از مفهوم بازخورد ارتباط براي يادگيري بلند مدت و كوتاه مدت استفاده ميشود. هدف از يادگيري بلند مدت، تصحيح ويژگيهاي معنايي در خلال كار كاربران متفاوت با سيستم است و از يادگيري كوتاه مدت در جهت درك منظور يك كاربر خاص از تصاوير دلخواهش استفاده ميشود. يك نمونه نوعي از سيستم پيشنهادي روي يك پايگاه شامل ١٠٠٠ تصوير پيادهسازي شده است. نتايج پيادهسازي، استفاده از طبقهبندي بهمراه يادگيري بلند مدت را در تلفيق ويژگيهاي ديداري و معنايي براي بازيابي كارآمد تصویر تایید میکند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *