ارزیابی سیستم OFDMروی کانال مخابراتی آکوستیک در آب های کم عمق

در یک کانال مخابراتی آکوستیک زیر آب، به دلیل وجود انتشار چند مسیری و محو شدگی با انتخابگر فرکانس، موانع زیادی را برای ارسال اطلاعات با نرخ ارسالی بالا و قابل اطمینان به وجود می آورد. تسهیم تقسیم فرکانسی متعامد (OFDM ) یک روش مناسب برای این منظور است. سه مزیت مهم آن عملکرد خوب در برابر تداخل چند مسیری، توانایی مقابله با محو شدگی با انتخابگر فرکانس و بازدهی طیفی بالا می باشد. از میان کانال های آکوستیک زیر آب کانال با برد متوسط بیشترین تغییرات زمانی را به خود اختصاص می دهد. در این مقاله هدف ارزیابی سیستم OFDM روی کانال مخابراتی آکوستیک زیرآب با برد متوسط (10Km) می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *